Postporođajna depresija – Ne dajte se zavarati!

Sigurno vam je poznat ovaj termin, a da li znate šta tačno podrazumeva postporođajna depresija? Mnogo je različitih diskusija na ovu osetljivu temu, no, najvažnije je pričati i osvestiti problem s kojim se susreću žene koje su tek postale majke. Postporođajna depresija uglavnom se reflektuje osećanjem duboke, neobjašnjive tuge, a koja su moguća rešenja, pročitajte u narednim redovima.

 Šta je postporođajna depresija?

Postporođajna depresija (postpartalna depresija ili PPD) jeste teži oblik kliničke depresije, jedan vid mentalnog poremećaja, koji se javlja nakon rođenja deteta (bez obzira na to da li je majka već rađala) i to u periodu od nekoliko nedelja od rođenja, pa sve do prve godine deteta. Uzroci i simptomi su brojni

Hormonske promene koje majka doživljava nakon porođaja jedan su od faktora kojim stručnjaci objašnjavaju ovu pojavu, no svakako ne i jedini. Postporođajnu depresiju odlikuju osećanja praznine i tuge, anksioznosti, panični napadi, nemoć i nesposobnost da se bude majkom, odsustvo želje da se bavite detetom i s njim povezujete na fizičkom i emotivnom planu i tome slično.

Ukoliko na vreme ne prepoznate simptome i blagovremeno se ne obratite za stručnu pomoć, postporođajna depresija može ozbiljnije uzeti maha i dovesti do loših posledica i po majku, i po dete.

Ipak, treba razlikovati postporođajnu depresiju od prolaznih osećanja koje veoma liče na depresivno stanje, a uobičajene su za majke koje su se tek porodile. 

 Šta nije postporođajna depresija?

Sasvim je normalna pojava da majka nakon porođaja oseća određene promene u raspoloženju, kao što su potištenost, razdražljivost i plačljivost. Ova faza traje oko dve nedelje nakon porođaja i ne mora dovesti do razvoja postporođajne depresije. Ovakvo stanje se naziva “postporođajna tuga” i javlja se kod skoro 80% žena. 

 Sigurni simptomi postporođajne depresije

Neki od sigurnih simptoma postporođajne depresije su osećaj krivice i nesposobnosti da se bude majkom, osećaj beznađa i želje da se napusti porodica, strah od svakodnevice, izlazaka napolje, panični napadi, poremećaji sna, poremećaji u ishrani, želja da se naudi sebi ili detetu, gubitak seksualne želje i slično. Naravno, ovo su samo neki od simptoma postporođajne depresije, a ako se duže zadrže, potrebno je da porazgovarate sa stručnim licem i uvidite koje korake je potrebno dalje napraviti.

 Koliko traje postporođajna depresija?

Postporđajna depresija može da traje dugo, više od godinu dana ukoliko se ne leči, a u tom slučaju može izazvati hronično depresivno stanje, što znatno utiče na kvalitet života.

Javlja se u periodu od nekoliko nedelja nakon porođaja ili čak u toku detetove prve godine.

 Zašto dolazi do ove pojave? Faktori rizika postporođajne depresije.

Odgovor na pitanje zašto se javlja postporođajna depresija praktično ne postoji. Kako se radi o mentalnom poremećaju, uzroci mogu biti brojni i zavise od individue do individue

Kada bi ipak morali odrediti pojedine faktore, oni su svakako i fizičke i emotivne prirode (kao posledica velikih promena koje porođaj donosi), ali može biti reči i o svakodnevnim problemima s kojima se susrećemo – problemi u partnerskom odnosu, finansijski problemi i slično.

Faktori rizika za pojavu postporođajne depresije svakako se mogu prepoznati, iako ne mora nužno da znači da, ako se prepoznate u navedenim stanjima, mora doći i do postporođajne depresije: prenatalna depresija (javlja se tokom trudnoće), prenatalna anksioznost, već prebrođena depresija, postporođajna tuga, traumatičan porođaj, loš odnos sa partnerom, novorođenče sa zdravstvenim problemima, neželjena trudnoća, skoro preživljeni stresni događaji i slično.

Koje su moguće posledice postporođajne depresije?

Najpre, ukoliko se  na vreme ne stane na put postporođajnoj depresiji, ona može uzrokovati brojne probleme i kod majke, i kod deteta, a svakako i u njihovom odnosu. Naprosto, majka tokom postporođajne depresije najčešće ne oseća potrebu za povezivanjem sa detetom, što dovodi do umanjene interakcije između majke i deteteta. To kod deteta može izazvati probleme u razvoju, počevši od prohodavanja i usvajanja govora, preko kasnijih razvojnih procesa, do emocionalnih i problema s ponašanjem.

 Lečenje postporođajne depresije i kako se ponašati

Za početak, treba prepoznati da problem postoji i priznati sebi da prosto ne osećate zadovoljstvo zbog rođenja deteta. Nakon toga, ako vas negativna osećanja prate duže od dve nedelje, ako se ona pojačavaju, osećate da se ne brinete dovoljno i adekvatno o detetu, ne bavite se uobičajenim obavezama ili, pak, primećujete da se javlja potreba da povredite i naudite sebi ili detetu, morate se što pre obratiti stručnom licu za pomoć.

Lečenje se može vršiti putem psihoterapije ili uz kraća psihološka savetovanja, a često, ukoliko se radi o težim simptomima, lekar prepisuje i antidepresive.

Kao i uvek, važno je da, pre svega, i sami sebi olakšate, tako da se pobrinite da ne osuđujete sebe, održavate kontakt sa bliskim ljudima, ne postavljate velika očekivanja od sebe, odmarate dovoljno i ugađate sebi kad god je to moguće – na primer, tako što ćete se baviti fizičkom ili nekom drugom aktivnošću koja vas ispunjava.

Foto: Unsplash

Opširnije

Pronađite još sličnih članaka