Mucanje kod dece – zašto je od ključne važnosti da odreagujete na vreme

Mucanje kod dece je poremećaj govora koji uključuje česte i ozbiljnije probleme koji se odnose na tečnost, tempo i ritam govora. Osobe koje mucaju znaju šta treba da kažu, ali im je teško da izgovore. Na primer, mogu ponoviti, to jest „produžiti“ reč, slog, ili samo jedno slovo. Takođe mogu zastati tokom govora ukoliko dođu do problematične reči ili sloga.

Mucanje je uobičajeno kod male dece, kao normalan deo učenja govora. Deca mogu da zamuckuju kada njihove govorne i jezičke sposobnosti nisu dovoljno razvijenje da prate ono što žele da kažu, ali većina mališana preraste razvojno mucanje.

Međutim, mucanje postaje hronično kada se nastavi i u odraslom dobu. Ta vrsta mucanja može imati uticaj interakciju sa drugim ljudima, kao i samopoštovanje.

Uzroci mucanja kod dece

Lekari i naučnici nisu potpuno sigurni zašto deca mucaju, ali većina veruje da tome, između ostalog, doprinosi i problem sa načinom na koji poruke mozga stupaju u interakciju sa mišićima i delovima tela koji su nam neophodni za govor.

Mnogi veruju da mucanje kod dece može biti genetsko. Naime, istraživanja su pokazala da deca koja mucaju imaju tri puta veće šanse da u porodici imaju bliskog člaka sa istim problem. 

Prvi znakovi mucanja obično se javljaju kada dete ima između 18 i 24 meseca. U ovom uzrastu deca počinju da sastavljaju reči u rečenice. Za roditelje, mucanje može biti uznemirujuće i frustrirajuće, ali prirodno je da deca u ovoj fazi mucaju. Zato je veoma važno da budete strpljivi.

Mucanje kod dece može da traje nekoliko nedelja ili nekoliko meseci, može doći i proći. Većina dece koja počnu da mucaju pre pete godine – sami prestanu, bez ikakve potrebe za stručnom pomoći.

Međutim, ako vaše dete često muca, ako se pogoršava ili se mucanje dešava zajedno sa određenim pokretima tela ili lica, razmislite o poseti logopedu već oko treće godine.

Mucanje obično prestaje kada dete krene u osnovnu školu i počne da usavršava svoje komunikacijske veštine. 

Tipovi mucanja

Fiziološko mucanje

Fiziološko mucanje javlja se kod veoma male dece, obično u uzrastu od 2 do 4 godine, odnosno u uzrastu kada deca progovaraju i počinju da sklapaju rečenice. Ovo je najčešći oblik mucanja, a naučnici veruju da se javlja kada detetove govorne i jezičke sposobnosti ne mogu da odgovore na njegove usmene komande. Kako dete sazreva, odnosno kako usklađuje govor i misli, tako i mucanje postaje prolazna faza.

Primarno mucanje

Primarno mucanje je slično fiziološkom, samo što je češće i izraženije. Podrazumeva ponavljanje glasova, slogova ili čitavih reči, „produžavanje“ pojedinačnih glasova ili blokadu protoka vazduha tokom govora.

Sekundarno mucanje

Sekundarno mucanje se javlja posle sedme godine, odnosno posle polaska u školu i dete postaje svesno svog problema zbog čega može da razvije strah od govora. Sekundarna ponašanja razvijaju se kao naučene reakcije na osnovna ponašanja i spadaju u „ponašanja za izbegavanje“. S tim u vezi, dete može da okleva pri govoru, umeće nove glasove, slogove ili reči, ili potpuno menja reči. Mucanje je često povezano sa motorikom, pa može doći i do pojave tikova poput treptanja očima, gubitka kontakta očima i slično.

Traumatsko mucanje

Traumatsko mucanje je retko i javlja se usled preživljene traume. To može biti moždani udar, povreda mozga i drugi moždani poremećaji koji mogu otežati govor, u smislu da osoba pravi pauze ili ponavlja određene glasove. Takođe, može doći i do poremećaja toka govora.

Lečenje mucanja kod dece

Mucanje u ranom detinjstvu ne bi trebalo da vam zadaje glavobolju jer je normalan deo razvojne faze i obično prođe samo od sebe. No, ukoliko se i posle sedme godine mucanje nastavi i postane sve učestalije, a uz to se javljaju i drugi govorni i jezički problemi, obavezno se obratite stručnjaku.

Takođe, ukoliko primetite da mucanje utiče na sposobnost komunikacije vašeg deteta u školi, ako uzrokuje anksioznost i emocionalne probleme poput izbegavanja situacija u kojima je neophodno da dete progovori i komunicira sa nekim, poseta logopedu je dobra ideja.

Lečenje zavisi od simptoma, starosti i opšteg zdravlja deteta. Budite svesni da ne postoji lek za mucanje, ali rani tretman može da spreči nastavak mucanja u odraslom dobu. Pri lečenju se koriste različite tehnike koje uče dete veštinama koje mu pomažu da tečno govori.

Kako da podržite svoje dete

Mucanje dece do 3 godine definitivno nije alarm za uzbunu, ali stručnjaci se slažu da, ako je vaše dete starije i muca duže od šest meseci, ne bi bilo loše da potražite logopedsku procenu. Pronađite logopeda koji je specijalizovan za mucanje jer bi terapija trebalo da poveća samopouzdanje deteta dok ono samo uči da se nosi sa mucanjem.

Mucanje kod male dece obično ne izaziva nikakve posledice jer deca u ranom uzrastu nisu svesna problema. S druge strane, mucanje u pubertetu može da uzrokuje psihosocijalne posledice.

Pronašli smo nekoliko korisnih saveta kako možete pomoći detetu da se izbori sa mucanjem:

  • Pokušajte sebi i detetu da obezbedite opušteno okruženje.
  • Odvojite vremena za razgovor sa detetom.
  • Podstičite i ohrabrujte dete da razgovara sa vama o zabavnim temama.
  • Pokušajte da ne reagujete negativno na neuspehe. Umesto toga, pohvalite dete kada ispravno izgovori reči. Ne prekidajte dete dok govori.
  • Polako i sporo razgovarajte sa detetom jer bi mu to moglo pomoći da i samo govori sporije.
  • Obratite pažnju na dete dok vam se obraća.
  • Sačekajte da samo izgovara reči ili rečenice, a ne da neko umesto njega izgovara.
  • Otvoreno razgovarajte o mucanju ako dete pokrene tu temu.
  • Razgovarajte sa nastavnikom, on ili ona može da vam pomogne da stvorite zdravije okruženje za svoje dete i sprečite moguće zlostavljanje i podrugivanje.
  • Podelite porodičnu istoriju poremećaja govora sa lekarom, ako već niste to uradili.
Foto: People photo created by freepik – www.freepik.com

Opširnije

Pronađite još sličnih članaka