Snaga svetlosti: LED-svetlosna terapija niskog nivoa energije, dr Vidosava Gruber

LED-svetlosna terapija niskog nivoa energije (Low Level LED-Light Therapy, LLLT) predstavlja fotobiomodulatornu terapiju koja je prvi put patentirana  1988. godine, od strane  NASA stručnjaka, i prvobitno se koristila za zarastanje rana  astronauta u svemiru.

Kada se primeni na koži, uređaj koji emituje LED svetlost niskog nivoa energije stimuliše međućelijske strukture i molekule osetljive na svetlost. To dovodi do lančane reakcije ćelija, ali se istovremeno pokreću i sekundarni signali, koji nisu ograničeni samo na deo kože i tkiva koji se tretiraju direktno, nego se prenose i na udaljene strukture, tkiva, organe i telo u celini. Svetlost emitovana ovim uređajem na prirodan način aktivira mehanizme organizma koji mu omogućavaju da se samoregeneriše i samoisceli.

Od kada je počela da se koristi 1988. godine, LED-svetlosna terapija niskog nivoa energije (Low Level LED – Light Therapy, LLLT) našla je svoju terapeutsku primenu u različitim granama medicine: dermatologiji, hirurgiji, radiologiji, oftamologiji, onkologiji, kardiologiji, neurologiji, fizijatriji, terapiji bola, reumatologiji, sportskoj medicini, stomatologiji i drugim.

Koji je mehanizam delovanja na ćelijskom nivou?

Fotoni su elementarne čestice elektromagnetnog zračenja, tj. svetlosti u širem smislu, bez mase i naelektrisanja, koji istovremeno poseduju svojstva čestice i talasa. Kako fotoni prenose elektromagnetne interakcije, tako na ovaj način omogućavaju delovanje između dva naelektrisanja.

Prvi zakon fitobiologije kaže da bez apsorpcije nema reakcije, tako da upadni foton mora da bude apsorbovan od strane ciljnih ćelija da bi došlo do bilo kakve reakcije. Kada ćelija apsorbuje foton, on prenosi svoju energiju na ćeliju. Stepen gustine fotona određuje do koje vrste prenosa energije dolazi. Nizak intenzitet fotona pobuđuje ćeliju, umeren intenzitet održava ćeliju, jak će oštetiti ćeliju i usporiti ćelijske aktivnosti, a veoma jak intenzitet će uništiti ćeliju.

Svaka ćelija ima dva praga, prag oštećenja i prag preživljavanja. Ako je nivo reakcije ćelije ispod praga oštećenja ćelije, tj. ako postoji termička reakcija koja je zanemarljiva, dolazi do fotobiomodulacije ćelije i njene aktivosti.

Ova aktivnost ima tri oblika: oštećene ćelije biće popravljene pod dejstvom svetlosti (na primer, ako imaju funkciju da vrše fibroplastnu sintezu kolagena i elastina, tu funkciju će vršiti brže i bolje); ukoliko nema dovoljno ćelija, dolazi do migracije i privlačenja ćelija koje preuzimaju ulogu nedostajućih ćelija; ili dolazi do razmnožavanja postojećih ćelija. Ove akcije se mogu odigrati posebno ili u kombinaciji.

Gorenavedeni koncepti objašnjavaju mehanizam delovanja LED-svetlosne terapije niske energije (LLLT).

Koje su prednosti GENO LED-LIGHT uređaja koji kristimo u centru Vida Estetika?

 • Ovaj uređaj emituje svetlost manju od 1W i spada u uređaje koji emituju LED svetlost niskog nivoa energije (Low Level LED-Light Therapy, LLLT), što omogućava biomodulacijsko delovanje na ćeliju, bez uništenja ćelije
 • Emituje svetlost koja je blizu infracrvenog zračenja, pa nema nikakvog štetnog delovanja
 • Emituje svetlost različite talasne dužine od 423 nm do 640 nm, u četiri boje (crvena, plava,vžuta i zelena), a svaka ima svoje jedinstvene prednosti i indikacije za upotrebu
 • Terapija ovim uređajem je sigurna, bezbedna, bezbolna, pogodna i za najosetljivije kategorije pacijenata, kao što su trudnice, dojilje i mladi
 • Uređaj ima sve ISO i CE sertifikate, a terapija ovim uređajem je odobrena od strane FDA (Američka agencija za hranu i lekove)

Koji su specifični efekti različitih talasnih dužina svetlosti koju emituje GENO-LED LIGHT uređaj?

Crveno svetlo: dužina talasa 640 nm, dubina prodiranja talasa 1 – 6 mm

Koristi se za: smanjenje upale i stimulaciju proizvodnje ATP-a u ćelijama

Ključne činjenice u vezi sa crvenim svetlom GENO-LED LIGHT uređaja:

 • Poboljšava metabolizam ćelija zbog povećane proizvodnje ATP-a u ćelijama unutar mitohondrija
 • Smanjuje upalu regulacijom antioksidativne odbrane i smanjenjem

oksidativnog stresa

 • Aktivira sekundarne impulse u ćelijama, pa se biomodulatorno delovanje svetlosti prenosi i na udaljene strukture i telo u celini
 • Kada se primeni standardni 20-minutni tretman, ukupna doza svetlosti koja se isporučuje u tretirano područje je 32 J/cm2

Plavo svetlo: dužina talasa 423 nm, dubina prodiranja talasa 1 mm

Koristi se za: eliminaciju bakterija

Ključne činjenice u vezi sa plavim svetlom GENO LED-LIGHT uređaja:

 • Energiju plave svetlosti apsorbuju molekuli zvani porfirini unutar bakterija i dolazi do fotosenzibilizacije
 • Izlaganjem tkiva svetlosti dolazi do fotodinamske inaktivacije, procesa u kome svetlost ubija bakterije
 • Kada porfirin apsorbuje svetlost stvaraju se singletni radikali kiseonika koji oštećuju zid bakterija i dolazi do smrti ćelije
 • Kada se primeni standardni 20-minutni tretman, ukupna doza svetlosti koja se isporučuje u tretirano područje je 34 J/cm2

Žuto svetlo: dužina talasa 583 nm, dubina prodiranja talasa 1–2 mm

Koristi se za: drenažu i smanjenje otoka

Ključne činjenice u vezi sa žutim svetlom GENO-LED LIGHT uređaja:

 • Žuto svetlo deluje na mitohondrijalno disanje i povećava proizvodnju ATP-a
 • Stimuliše oslobađanje azotnog oksida koji pomaže u neurotransmisiji i obnavljanju tkiva
 • Smanjuje inflamatorni odgovor smanjenjem otoka
 • Povećava elastičnost kože
 • Kada se primeni standardni 20-minutni tretman, ukupna doza svetlosti koja se isporučuje u tretirano područje je 8 J/cm2

Zeleno svetlo: dužina talasa 532 nm, dubina prodiranja talasa 0,5–2 mm

Koristi se za: smanjenje inflamacije, smanjenje vidljivosti proširenih kapilara, regulisanje sinteze melanina, čime se sprečava pojava hiperpigmentacija

Ključne činjenice u vezi sa zelenim svetlom GENO-LED LIGHT uređaja:

 • Zeleno svetlo smanjuje vidljivost proširenih kapilara i tamne kolutove oko očiju
 • Smanjuje opuštenost kože i povećava njenu elastičnost
 • Sprečava nastanak hiperpigmentacija
 • Sekundarni impulsi koji se stvaraju prenose se i na udaljene strukture i telo u celini (smiruje se centralni nervni sistem)
 • Kada se primeni standardni 20-minutni tretman, ukupna doza svetlosti koja se isporučuje u tretirano područje je 12 J/cm2

Kako izgledaju primeri protokola za tretmane GENO-LED LIGHT uređajem?

Protokoli za kombinovane tretmane

Indikacija: ubrzanje zarastanja i dodatno antiejdž delovanje u završnoj fazi izvođenja Skin Quality antiejdž tretmana

 • Crveno svetlo (20 minuta): pojedinačni tretman sa ili bez Hidro gel peptidne maske koja se istovremeno nanosi na tretiranu površinu

Protokoli za samostalne tretmane:

Indikacija: Rozacea

 • Plavo svetlo (30 minuta): 3–5 tretmana sa razmakom od 5 do 10 dana, ili
 • Plavo + crveno svetlo (30 minuta): 4 – 5 tretmana sa razmakom od 5 do 10 dana

Indikacija: Alopecia androgenetica

 • Crveno svetlo (30 minuta): 3 – 5 tretmana sa razmakom od 5 do 10 dana

Indikacija: Akne vulgaris

 • ALA 13% maska (40 – 60 minuta), koja se prvo nanosi samostalno, pa se onda radi fotobiomodulatorna terapija plavim, pa crvenim svetlom
 • Plavo svetlo (20 minuta), pa crveno svetlo (20 minuta): 3 – 8 tretmana sa razmakom od 5 do 10 dana

 

Ukoliko želite ne samo da izgledate bolje, nego i da se osećate bolje dođite kod nas na tretman fotobiomodulatorne terapije GENO-LED LIGHT uređajem!

Zakažite svoj termin, čekamo Vas!

 

 

Foto: Promo

Opširnije

Pronađite još sličnih članaka